contacto@xarda.gal

Fin de liña

Fim de linha é un proxecto de Xarda e Público (Portugal) no ámbito das bolsas NewsSpectrum para potenciar a ligazón de redaccións de linguas minoritaria e maioritaria en Europa.
As reportaxes iranse publicando en decembro de 2021. Que vos presten! :)
.