contacto@xarda.gal

Xarda é unha cooperativa galega
que ofrece servizos de comunicación para o cambio social... e o que xurda